Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.luxurypro.pro

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego LUXURYPRO, prowadzonego przez Dawida Chmielewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Dawid Chmielewski LUXURYPRO”. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka prywatności sklepu internetowego LUXURYPRO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego LUXURYPRO, prowadzonego przez Dawida Chmielewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Dawid Chmielewski LUXURYPRO”. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Dane osobowe

1.1. Sklep internetowy LUXURYPRO zbiera i przetwarza następujące dane osobowe klientów:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres dostawy
 • Numer telefonu
 • Dane firmy
 • Inne dane niezbędne do realizacji zamówienia i zapewnienia odpowiedniej obsługi.

1.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do składania zamówień i realizacji umów zakupu w sklepie internetowym LUXURYPRO.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu:

 • Realizacji zamówień i dostarczenia towarów
 • Obsługi klienta i udzielania odpowiedzi na zapytania
 • Udoskonalania usług i personalizacji doświadczenia zakupowego
 • Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
 1. Ochrona danych osobowych

3.1. Sklep internetowy LUXURYPRO podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz nieupoważnionym ujawnieniem, zmianą, utratą lub zniszczeniem.

3.2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania poufności informacji.

 1. Udostępnianie danych osobowych

4.1. W celu realizacji zamówień i świadczenia usług współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak dostawcy usług płatniczych i firmami kurierskimi. W takich przypadkach dane osobowe klientów mogą być przekazywane tym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

4.2. Dane osobowe klientów nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody klienta.

 1. Prawa klientów

5.1. Klienci sklepu internetowego LUXURYPRO mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5.2. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

6.1. Sklep internetowy LUXURYPRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności zawsze jest dostępna na stronie internetowej sklepu.

Shopping Cart